بایگانی برچسب: پیشینیان معماری

سنن اجتماعي و قومي در معماري

آداب‌-و-رسوم-مردم-ایران

هنر معماري در ايران از سابقه هاي كهن برخوردار است و در هر زمان دستهاي توان و ذهن خلاق و ذوق مردم هنردوست اين سرزمين ، پديده هايي شگرف به وجود آورده كه در بسياري از موارد ،‌ اصول آن ريشه هنر معماري جهان شده است .