بایگانی برچسب: اسلامی

اخلاق اسلامی در معماری سنتی

اخلاق اسلامی در معماری سنتی

با قدم زدن در میان بافت قدیمی شهرهایمان یکی از با شکوه ترین مشخصه های معماری سنتی ایران را در طراحی خانه ها میتوان کاملا” مشاهده کرد و آن پایبندی معمار به اصول و اعتقاداتش می باشد. انسانی که از میان خود مردم با فرهنگی همسان با آنان آمده، تا صادقانه خانه ای بسازد که […]