• مکان: گیشا – خیابان دهم
  • کارفرما: آقای ورجاوند
  • سال ساخت: 1395
  • نقاط شاخص: ترکیب چوب و آجر و سنگ