طراحي داخلي پروژه مسكوني رودهن كه به درخواست كارفرما به سبك كلاسيك و مطابق با نماي ساختمان انجام شده است.بهره گيري از رنگ ها و متريال روشن در پروژه مشهود است.
طراحي فضاي داخلي براي اين واحد مسكوني شامل فضاي نشمين و تي وي وال ،فضاي نهارخوري و پذيرايي،سه اتاق خواب و طراحي آشپزخانه و سرويس بهداشتي است.هدف اصلي پروژه تطابق سبك داخلي با كليت و نماي ساختمان و در عين حال پاسخ به نيازهاي استفاده كنندگان و حفظ اصول زيباشناسي با توجه به سليقه كارفرما بوده است.