طراحی داخلی منزل مسکونی جناب آقای هاشمی با استفاده از سبک مدرن ایرانی با توجه به نیاز های و سلیقه ی مشتری. در این طرح سعی بر این بود که تا جای امکان با استفاده از متریال های روشن و رنگ های شاد در افزایش متراژ آن کمک شود.