شرکت در مسابقه طراحی نمای مجتمع هلال ایرانیان، زیر مجموعه هلال احمر تهران واقع در خیابان طالقانی با بهره گیری از معماری مدرن