رنگها نيروهايي هستند كه روي انسان اثر گذاشته و ايجاد احساس راحتي يا ناراحتي، فعاليت يا سكون مي كنند. استفاده رنگها در كارخانه ها، دفاتر، مدارس مي تواند باعث ازدياد يا كاهش بازده نموده و در بيمارستان شفاي بيماران را كند بكند. رنگ بر انسان بطور غيرمستقيم از ريق اثر پسيكولوژيكي در بزرگ يا كوچك كردن ابعاد مرعي اطاق تاثير دارد.

رنگ نارنجي تاثيري قوي خواهد داشت اگر با زرد، قرمز، سبز و ارغواني همراهي شود، آبي، سبز و بنفش رنگهاي سرد بي فعال اثري ضعيف تر دارند. رنگهاي داراي اثرات قوي براي مساحت هاي بزرگ بايد بكار روند. رنگهاي گرم داراي اثر فعال، تحريك و حتي تهيج كننده بوده، اما رنگهاي سرد داراي اثري بي فعاليت، پر استراحت مي باشند و رنگ سبز رنگي سست و شل كننده است.

            رنگها موقعيت گرم روشن گرم تاريك سرد روشن سرد تاريك
سقف محرك بزرگ كننده شل و سست كننده تهديد كننده
ديوارها گرم محدود و دربرگيرنده حالت مخصوص تمايل به ماليخواليائي
كف مرتفع كننده حالت اطمينان حالت نرمش احساس رنج و زحمت
تاثیر رنگ
تاثیر رنگ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *